Čo robiť keď nájdete opustené zviera?

Čo robiť keď nájdete opustené zviera?

Nebuďte ľahostajní k tomu, akým spôsobom sa problematika zvierat rieši vo vašej obci alebo meste a chcite vedieť, či sú tieto služby a firmy, ktoré ich zabezpečujú v poriadku. Zaujímajte sa o to, ako funguje karanténna stanica alebo útulok vo vašom meste, ako je tam zaobchádzané so zvieratami a kde tieto končia. Podľa polohy, kde sa práve nachádzate, sa obráťte na najbližšiu organizáciu, útulok, alebo na občianske združenie, o ktorom viete, že sa venuje záchrane túlavých a opustených zvierat. V prípade, že daný útulok, alebo kranténna stanica sú preplnené, pokúste sa kontaktovať mestskú políciu.

Komentáre

Aktuálne

OZ MačkySOS

OZ MačkySOS súrne potrebujú kvalitné krmivo, finančnú pomoc a dočasné opatery.

viac informácií